Bệch bạc…


https://i1.wp.com/farm1.static.flickr.com/119/289427614_e5f74c0a8a.jpg

Cho J – my memory…

Ta đợi ngày tàn

Rồi đợi đêm tan…

Ta đợi chờ ai trong cơn mơ hoang tưởng

Em vẽ vời những cánh chuồn bay vất vưởng

Anh hóa vô hình cho mặn chát đời nhau…

Người không chờ em về để lau nỗi nhớ hay sao?

Em đợi tàn đêm

Thời gian bỗng dừng trong lắng động

Người mới hôm qua vẫn cùng ta chung bóng

Nay hóa trăng mờ

Em bệch bạc niềm đau…

Em vẽ muộn màng, em vẽ hanh hao…

Em vẽ đêm trăng

Em vẽ một mình đơn độc

Người không trở về

Mình em ngồi ru giọt khóc

Người không trở về hôn tóc em sao?

Em đợi chờ người

Em vẽ bóng đêm

Em vẽ những tiếng côn trùng ngoài mái hiên kêu rĩ rã

Em vẽ âm thanh rụng rơi của từng chiếc lá

Em vẽ trăng gầy trêu chọc giấc mơ em…

Người không trở về vuốt kỷ niệm lấm lem

Em bơi giữa hư vô vẫn không thể tìm cho mình một cơn thức

Em đợi chờ ai

Trái tim rền vang giữa trăm ngàn điều hư thực

Người không trở về thoa vết nhức hay sao…?

Phan Lê Trung Tín

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: